<<< Browse More Categories from left

Caricatore per auto Caricatore del telefono del telefono universale Multi-porte 2 porte USB 3.1A DC 12V-24V Per iPad Per cellulare Per


Sold By: MiniInTheBox.com
Sku: 5377648
Porte USB:2 porte USB ; Contenuto della confezione:caricabatteria USB; Corrente d'uscita:3.1; Tipo di connessione:universale; Tipologie:Caricatore per auto; Funzione:Multi-porte; Voltaggio in entrata:DC 12V-24V; Compatibilità:Per tablet,Per iPhone,Per cellulare,Per iPad; Cavi:Solo caricabatterie; Tensione di uscita:5
Price: $3.34

Carregador Automotivo Carregador USB do telefone Universal Portas Multiplas 2 Portas USB 3.1A DC 12V-24V Para iPad Para Celular Para


Sold By: MiniInTheBox.com
Sku: 5377648
Entradas USB:2 Portas USB; Conteúdo da Embalagem:Carregador USB; Corrente de Saída:3.1; Tipo de Tomada:Universal; Tipo:Carregador Automotivo; Função:Portas Multiplas; Voltagem de Entrada:DC 12V-24V; Compatibilidade:Para Tablets,Para iPhone,Para Celular,Para iPad; Cabos:Carregador Somente; Voltagem de saída:5
Price: $3.34

Chargeur pour auto Chargeur USB pour téléphone Universel Multiport 2 Ports USB 3.1A DC 12V-24V Pour iPad Pour Téléphone Pour Tablette


Sold By: MiniInTheBox.com
Sku: 5377648
Ports USB:2 Ports USB; Que contient la boîte:Chargeur USB; Courant de Sortie:3.1; Type de Prise:Universel; Type:Chargeur pour auto; Fonction:Multiport; Tension d'Entrée:DC 12V-24V; Compatibilité:Pour Tablette,Pour iPhone,Pour Téléphone,Pour iPad; Avec câble:Chargeur Seulement; Tension de sortie:5
Price: $3.34

Cargador de Coche Cargador USB del teléfono Universal Puertos Múltiples 2 Puertos USB 3.1A DC 12V-24V Para iPad Para Teléfono Móvil Para


Sold By: MiniInTheBox.com
Sku: 5377648
Puertos USB:2 Puertos USB; Qué hay en la caja:Cargador USB; Corriente de Salida:3.1; Tipo de Conector:Universal; Tipo:Cargador de Coche; Función:Puertos Múltiples; Voltaje de Entrada:DC 12V-24V; Compatibilidad:Para Táblet,Para iPhone,Para Teléfono Móvil,Para iPad; Cables:Solo Cargador; Tensión de salida:5
Price: $3.34

Car Charger Phone USB Charger Universal Multi Ports 2 USB Ports 3.1A DC 12V-24V For iPad For Cellphone For Tablet For iPhone


Sold By: MiniInTheBox.com
Sku: 5377648
USB Ports:2 USB Ports; What's in the box:USB Charger; Output Current:3.1; Plug Type:Universal; Type:Car Charger; Function:Multi Ports; Input Voltage:DC 12V-24V; Compatibility:For Tablet,For iPhone,For Cellphone,For iPad; With Cable:Charger Only; Output Voltage:5
Price: $3.99

Car Charger Phone USB Charger Universal Multi Ports 2 USB Ports 3.1A DC 12V-24V For iPad For Cellphone For Tablet For iPhone


Sold By: MiniInTheBox.com
Sku: 5377648
USB Ports:2 USB Ports; What's in the box:USB Charger; Output Current:3.1; Plug Type:Universal; Type:Car Charger; Function:Multi Ports; Input Voltage:DC 12V-24V; Compatibility:For Tablet,For iPhone,For Cellphone,For iPad; With Cable:Charger Only; Output Voltage:5
Price: $5.22

Bil Oplader Telefon USB oplader Unversel Multiporte 2 USB-porte 3.1A DC 12V-24V til iPad Til mobiltelefon Til tablet Til iPhone


Sold By: MiniInTheBox.com
Sku: 5377648
USB Porte:2 USB-porte; Hvad er der i æsken?:USB Oplader; Udgangsstrøm:3.1; Stik Type:Unversel; Type:Bil Oplader; Funktion:Multiporte; Indgangsspænding:DC 12V-24V; Kompatibilitet:Til tablet,Til iPhone,Til mobiltelefon,til iPad; Med Kabel:Kun oplader; Udgangsspænding:5
Price: $24.00

Bil Lader Telefon USB-lader Universal Flere porter 2 USB-porter 3.1A DC 12V-24V Til iPad Til mobiltelefon Til tablett Til iPhone


Sold By: MiniInTheBox.com
Sku: 5377648
USB Porte:2 USB-porter; Hva er i boksen:USB Lader; Utgangsstrøm:3.1; Plugg Type:Universal; Type:Bil Lader; Funksjon:Flere porter; Inngangsspenning:DC 12V-24V; Kompatibilitet:Til tablett,Til iPhone,Til mobiltelefon,Til iPad; Med Kabel:Kun lader; Utgang Spenning:5
Price: $32.00

Автомобильное зарядное устройство Телефон USB-зарядное устройство Универсальный Несколько портов 2 USB порта 3.1A DC 12V-24V Для iPad Для


Sold By: MiniInTheBox.com
Sku: 5377648
USB порты:2 USB порта; В комплекте:USB зарядное устройство; Выходной ток:3.1; Тип штепселя:Универсальный; Тип:Автомобильное зарядное устройство; Функция:Несколько портов; Напряжение на входе:DC 12V-24V; Совместимость:Voor tablet,Для iPhone,Для мобильного телефона,Для iPad; Кабели:Только зарядное устройство; Выходное напряжение:5
Price: $255.80